АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


ПЛОВДИВ
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20Заповед за ограничаване плащанията в брой
Анкета на ВСС и съдебната власт сред гражданите
Съобщение относно възможността за заплащане чрез магнитни или чип карти

 
телефони
работно време (за граждани)
кабинет
етаж
Председател
  032/ 26 10 60
 
28
3
Зам. председател
 032/ 26 10 61
 
31
3
Съдебен администратор
 032/ 26 10 88
 
32
3
Административен секретар
 032/ 26 10 70
 
7
1
Главен счетоводител
 032/ 26 10 62
 
33
3
Регистратура
  032/ 26 10 64 
      9:00 - 17:00
6
Партер
Деловодство
  032/ 26 10 65 
  032/ 26 10 80
      9:00 - 17:00
5
Партер
Касиер
 032/ 26 10 63
    10:00 - 12:00     13:00 - 15:00
8
 1
 
Указания за потребителите за начина на достъп до публикуваните актове Указания
Факс: (032) 26 10 70
Електронни пощи

adminsad_pv@dir.bg
adms_pv@abv.bg

Web адрес: www.adms-pv.bg
Обслужваща банка: Банка "УниКредит Булбанк" АД    клон Иван Вазов 4     Пловдив
    транзитна сметка:
    (за държавни такси)
IBAN - BG36 UNCR 7527 3165 9824 01; BIC - UNCRBGSF
    набирателна сметка:
    (за вещи лица, свидетели и гаранции)
IBAN - BG73 UNCR 7527 3365 9824 46; BIC - UNCRBGSF
Банка на Върховен Административен Съд БНБ  - централно управление
    сметка на ВАС за държавни такси:
IBAN - BG62 BNBG 9661 3100 1780 01; BIC - BNBGBGSD

Председател на съда: Георги Господинов Петров
Заместник - преседатели:
                                        Явор Иванов Колев
                                        Дичо Иванов Дичев
                                        Мария Илиева Златанова