АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


ПЛОВДИВ
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов №20, тел. 032/ 26 10 64


Публична покана 14.03.2016

Доставка на електрическа енергия на ниско напрежение с включени разходи за небаланси за нуждите на
Административен съд гр. Пловдив

Уникален код в Портала на АОП: 9051253

Връзка към АОП

Публична покана – 14.03.2016 г.

Документация за участие – 14.03.2016 г.

Протокол от 25.03.2016

Договор за обществена поръчка