АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


ПЛОВДИВ
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20, тел. 032/ 26 10 64В изпълнение на чл. 64 от Закона за съдебната власт на интернет страницата на Административен съд - Пловдив се публикуват актовете на съда незабавно след постановяването им. Достъпът до публикуваните актове се осъществява без необходимост от регистрация, потребителски имена и пароли.

В главното меню на интернет страницата на съда има следните връзки, с които може да се извърши справка по делата:
   - "Насрочени дела"
   - "Свършени дела"
   - "Обявления"

При избор на бутон - "Насрочени дела" се отваря прозорец, в който потребителят има възможност да търси информация за дело по два начина

1. Търсене на следващата назначена дата на заседание по година и номер на делото
- Избирате от падащия списък " Година на делото" годината на образуване на делото
- Въвеждате номера на делото в полето "Номер на делото"
- Натискате бутон "Търси"

2. Търсене на дата на заседание в списъци по месеци
- Избирате връзката за месец в колоната на съответната година.
Извежда се списък на насрочените дела за съответния месец, подреден по дата на насрочване. Можете да търсите в списъка по следния начин {за Internet Explorer):
а. Натискате на клавиатурата комбинацията Ctrl/F (или избирате от менюто на програмата Edit/Find on this page ...)
б. Въвеждате търсената сходимация в полето Find Например въвеждате 977, ако търсите дело 977. Можете да ползвате бутони Previous и Next, ако търсената информация се среща в страницата няколко път

За насрочените дела се извежда информация за вида на делото, предмета, жалбоподателя, ответника, съдия- докладчик, дата на насрочване.

 

При избор на бутон - "Свършени дела" се отваря прозорец, в който потребителят има възможност да търси информация за дело по два начина

1. Търсене на краен акт по година и номер на делото
- Избирате от падащия списък " Година на делото" годината на образуване на делото
- Въвеждате номера на делото в полето "Номер на делото"
- Натискате бутон "Търси"

2. Търсене на краен акт в списъци по месеци
- Избирате връзката за месец в колоната на съответната година (датата на акта).


Извежда се списък на свършените дела за съответния месец, подреден по дата и номер на делото. Можете да търсите в списъка по следния начин (за Internet Explorer):
а . Натискате на клавиатурата комбинацията Ctrl/F (или избирате от менюто на програмата Edit/Find on this page ...)
б . Въвеждате търсената сходимация в полето Find Например въвеждате 977, ако търсите дело 977. Можете да ползвате бутони Previous и Next, ако търсената информация се среща в страницата няколко пъти.

За свършените дела се Извежда информация за вида на делото, предмета, жалбоподателя, ответника, съдия- докладчик, резултат. В колоната "Резултат" за съответното дело има връзка към текста на съответния акт (Решение, Определение). За да прочетете текста на акта, натиснете върху връзката.

При избор на бутон - "Обявления" се отваря прозорец, в който има връзки към текста на обявленията.. За да прочетете текста на обявлението, натиснете върху връзката.