АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


ПЛОВДИВ
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20, тел. 032/ 26 10 64 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДИИТЕ - 30-10-2013 - извлечение