АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


ПЛОВДИВ
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20, тел. 032/ 26 10 64АДВОКАТИ

Адвокатски колегии

ВЕЩИ ЛИЦА (ДВ бр.12 от 06.02.2018 г.)

ВЕЩИ ЛИЦА

От Окръжен съд - Пловдив - Заповеди.

Заповед №134-22.08.2017г

Заповед №135-22.08.2017г

СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ ДВ бр.12 от 06.02.2018 г.)

СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ