АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


ПЛОВДИВ
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов №20, тел. 032/ 26 10 64


Публични покани


Публична покана 14.03.2016

Публична покана за обществена поръчка с предмет:
Доставка на електрическа енергия на ниско напрежение с включени разходи за небаланси за нуждите на
Административен съд гр. Пловдив