АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


ПЛОВДИВ
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20, тел. 032/ 26 10 64

2007
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2007 година
Годишен доклад за 2007 година

2008
Справка за дела в Административен съд гр. Пловдив за 2008 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2008 година
Годишен доклад за 2008 година

2009
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2009 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2009 година
Годишен доклад за 2009 година

2010
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2010 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2010 година
Годишен доклад за 2010 година

2011
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2011 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2011 година
Годишен доклад за 2011 година

2012
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2012 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2012 година
Годишен доклад за 2012 година

2013
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2013 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2013 година
Годишен доклад за 2013 година

2014
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2014 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2014 година
Годишен доклад за 2014 година

2015
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2015 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2015 година
Годишен доклад за 2015 година

2016
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2016 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2016 година
Годишен доклад за 2016 година

2017
Справка за делата в Административен съд гр. Пловдив за 2017 година
Отчет за работата на Административен съд гр. Пловдив за 2017 година
Годишен доклад за 2017 година