АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


ПЛОВДИВ
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20Ако в горния край се появи жълта лента, натиснете с десен бутон върху нея и изберете Allow Blocked Content , а в следващия диалог - Yes

Търсене на последното решение на дело по номер
             
Търсене на дело в списъци по месеци

 

2018 2019    
Януари Януари    
Февруари        
Март        
Април        
Май        
Юни        
Юли        
Август        
Септември        
Октомври        
Ноември        
Декември        
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актовe