ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 342

гр. Пловдив, 16.02.2018 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд - Пловдив, ІІ-ри състав, в закрито заседание на шестнадесети февруари, 2018 година,  в състав:

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

като разгледа частно административно дело № 505 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на С.В.С. *** срещу Акт за прекратяване изх. №  І 107/ 09.01.2018 г. на НЕЛК – специализиран състав по очни заболявания. Съдът констатира, че оспореният акт е оттеглен /писмо на л.20/, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане поради липса на предмет, а производството по делото следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „С.В.С. *** срещу Акт за прекратяване изх. №  І 107/ 09.01.2018 г. на НЕЛК – специализиран състав по очни заболявания; и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 505/ 2018 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

Определението  подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

                                      

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: