С цел подобряване обслужването на гражданите, считано от 11.02.2013 година, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ премина към обслужване по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой. Държавните такси и депозитите за вещи лица и свидетели, които подлежат на внасяне единствено по сметките на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, могат да бъдат заплащани чрез магнитни или чип карти /дебитни или кредитни/ на ПОС терминал, намиращ се на гише “Информация” на входа в сградата на ул. “Иван Вазов” № 20, гр. Пловдив. Чрез този вид плащане на основание чл. 4, ал. 6 от Закона за ограничаване на плащанията в брой физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисионни и такси.