АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД


ПЛОВДИВ
Пловдив, 4000, ул. Иван Вазов № 20, тел. 032/ 26 10 64Структура на Административен съд - Пловдив

 • От 01. 01. 2007 г. за Председател на Административен съд - Пловдив е назначен Георги Петров.
 • Председателят осъществява общо организационно и административно ръководство на административения съд и представлява съда; председателства съдебните състави, свиква и ръководи общото събрание и командирова съдии при условията на чл. 78 от ЗСВ.

Председател

Георги Господинов Петров


 • Роден на 01.02.1963 г. в гр. Симеоновград.

 • Образование
  Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Юридически факултет - 1994 г.

 • Професионален път
  1996 г. - младши съдия в Окръжен съд – Пловдив
  1997 г. - районен съдия в Районен съд – Пловдив
  2000 г. - съдия в Окръжен съд – Пловдив, Админ. отделение
  2007 г. - Председател на Административен съд – Пловдив

  Преподава дисциплината „Основи на правото” в Европейски колеж по икономика и управление – гр. Пловдив.

Зам. председател

Явор Иванов Колев

 • Роден на 26. 11. 1973 г. в гр. Пловдив.

 • Образование
  Софийски университет "Св. Климент Охридски" - Юридически факултет - 1996 г.

 • Професионален път
  1998 г. - мл. съдия в Окръжен съд – Пловдив
  1999 г. - районен съдия в Районен съд – Пловдив
  2001 г. - зам. председател на Районен съд – Пловдив
  2007 г. - зам. председател на Административен съд